Transport and Installation

บริการจัดส่ง ติดตั้ง และสอนการใช้งาน

เรามีศักยภาพในการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ให้คำแนะนำและตรวจสอบพื้นที่ก่อนติดตั้ง (หากต้องการ) ติดตั้งรวดเร็ว และพร้อมใช้งานทันที โดยทีมงานที่ชำนาญการ

บริการสอน และอบรมการใช้งาน โดยช่างผู้ชำนาญการเฉพาะด้านและสามารถใช้บริการอื่นๆ เช่น Remote Video และ call phone โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอดการใช้งาน