Show Room

บริการทดสอบ ชมสาธิตการทำงาน(Show Room)

เข้าชมการทำงานของเครื่องพิมพ์รุ่นต่างๆ เพื่อทดสอบเปรียบเทียบ สี ความเร็ว ความละเอียด หรือส่งตัวอย่างวัสดุของคุณ มาที่เราเพื่อทำการทดสอบ (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการนัดหมาย)