Event

บริการให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจ

จัดแสดงสินค้าและพบปะผู้ประกอบการ ให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลเชิงลึกอันสำคัญ เพื่อประกอบการตัดสินใจ อย่างเป็นกันเองโดยกิจกรรม Open house , Roadshow Event ทั่วประเทศ