C4 K3204Konica 512I

หน้ากว้าง                            320 cm./3200 mm.

หัวพิมพ์                             Konica 512I-30 pl

หมึกพิมพ์                           Solvent

จำนวนหัวพิมพ์         4 Head  CMYK

ความเร็วการพิมพ์       2 pass  90 m2/h   (480*360)

โปรแกรม RIP                   MainTop/Ultraprint

การเชื่อมต่อ                        USB

ขนาดเครื่อง/น้ำหนัก         4,450 mm.(L) x 940 mm.(W) x 1,300 mm.(H) / 875 Kg