C8 K3208AW Konica 1024i

หน้ากว้าง 320 cm./3200 mm.

หัวพิมพ์ Konica 1024i-30 pl


หมึกพิมพ์ Solvent


จำนวนหัวพิมพ์ 4 Head CMYK , 8 Head CMYK

ความเร็วการพิมพ์ 4 Head CMYK : 1 pass 240 m 2 /h (480×360) 1 pass 480 m 2 /h(480×360)

ความเร็วการพิมพ์ 8 Head CMYK: 2 pass 120 m 2 /h (480×720) 2 pass 240 m 2 / h (480×720)

โปรแกรม RIP MainTop/Ultraprint/


การเชื่อมต่อ USB


ขนาดเครื่อง/น้ำหนัก 4,450 mm.(L) x 940 mm.(W) x 1,300 mm.(H) / 1,035 Kg