C8 K3208AW Konica 512i

หน้ากว้าง                            320 cm./3200 mm.

หัวพิมพ์                             Konica 512I-30 pl

หมึกพิมพ์                           Solvent

จำนวนหัวพิมพ์                 4 Head  CMYK   , 8 Head CMYK 

ความเร็วการพิมพ์            4 Head 2 pass  120 m2/h (480*360)   

ความเร็วการพิมพ์  8 Head  2 pass  240 m2/h (480*360)   

โปรแกรม RIP                   MainTop/Ultraprint

การเชื่อมต่อ                        USB

ขนาดเครื่อง/น้ำหนัก         4,450 mm.(L) x 940 mm.(W) x 1,300 mm.(H) / 875 Kg