EP3200-I300E1

Eco Solvent EP3200-I300E1

หน้ากว้าง 320 cm. / 3200 mm.

หัวพิมพ์ Epson I3200 – E1 / 2-4 Head

หมึกพิมพ์และสี Eco-Solvent / CMYK

จำนวนหัวพิมพ์ 2 Head 4 Color 4 Head 4Color

ความเร็วการพิมพ์ 3 pass  47 m2/h      3 pass  94 m2/h        4 pass  36 m2/h    4 pass  72 m2/h     6 pass  26 m2/h    6 pass  52 m2/h

โปรแกรม RIP

การเชื่อมต่อ USB

ขนาดเครื่อง/น้ำหนัก 4,575 mm.(L) x 968 mm.(W) x 1,489 mm.(H) / 880