EP1604UV – I3200 U1

หน้ากว้าง            162 cm. / 1620 mm.

หัวพิมพ์ Epson I3200-U1 3-4 Head

หมึกพิมพ์               UV Ink

จำนวนหัวพิมพ์              4 Head  4 Color       3 Head Color + White 

ความเร็วการพิมพ์       High Speed  42 m2/h           High Speed  21 m2/h High Precision  20 m2/h           High Precision  10 m2/h

โปรแกรม RIP Flexi Print 22

การเชื่อมต่อ        USB


ขนาดเครื่อง/น้ำหนัก      3,286 mm.(L) x 970 mm.(W) x 1,725 mm.(H) / 420 Kg