เครื่องพิมพ์ UV (Roll to Roll)

เครื่องพิมพ์ 3200 Single row KM 1024A 6pl

เครื่องพิมพ์ 3200 Double row KM 1024A 6 pl

เครื่องพิมพ์ 5300 4 row KM 1024A 6 pl

เครื่องพิมพ์ EP1604UV-I3200U1