EP1602/1604

Eco Solvent EP1602/1604

หน้ากว้าง           162 cm. / 1620 mm.

หัวพิมพ์             Epson I3200 – E1

หมึกพิมพ์      Eco – Solvent

จำนวนหัวพิมพ์      2 Head  4 Color     4 Head 4 Color

ความเร็วการพิมพ์     High Speed  40 m2/h             High Speed  80 m2/h              High Precision  32 m2/h                High Precision  64 m2/h

โปรแกรม RIP

การเชื่อมต่อ           USB

ขนาดเครื่อง/น้ำหนัก         2,760 mm.(L) x 810 mm.(W) x 1,580 mm.(H) / 350 Kg